Fäbodar i Siljansnäs/Dalarna

av Roland Eriksson

Almo och Alvik nyttjade bla. Långsåsen.
I en rad mål av ganska enahanda art klagar fäbod och ängsägare över att bufförshjordarna går genom deras ägor och tjuvbetar under färden.
En ansökan av Långsås fäboddelägare 1803 får belysa problemet.
De klagade över att de som buffrade till Skäppsjöbodarna och Flatbodarna fara igenom våra fäbodar och stanna kvar och vila och gör oss skada på vårt mullbete och i synnerhet kring husen och allt är förstört och avbetat när vi komma efter flyttande.
Vid en betestvist 1778 mellan Jordberg och Långsås fäbodar anfördes som en inte oväsentlig omständighet att Jordberg flyttade en viloplats från Källmyran ned till Skäppsjön.

5 byar använde Långsåsen.
11 nominati (skattehemman)
5 stugor fanns.
1912 var sista vistelseår.
3 stugor fanns kvar 1970.
Äldsta belägg var 1754.
Sista slåtterår var 1915.

Källor:
Leksands fäbodar av Sigvard Montelius
Byar och fäbodar i Leksands kommun, Dalarnas museum