Fäbodar i Siljansnäs/Dalarna

av Roland Eriksson

År 1841 hade kyrkovärden Alm Mats Matsson och Ris Per Matsson i Almo instämt
Erik Karlsson i Nybingsbo och Erik Abrahamsson i Klockarberg till tinget, svarandens döttrar i åldern 
15 och 13 år hade enligt kärandena kommit in på Östra Långsbergs fäbodlöt med korna som där av kärandena berövats skällorna (när korna kom in på annans fäbodlöt så tog man koskällorna för att sen höra vem som ägde skällorna) till stöd att få veta vem som ägde boskapen och vallhjonen flydde, käromålet ogillades, man hittade inga riktiga bevis.

Vid en bouppteckning 1818 ägde Skinnar Anders Persson i Almo 1/2 delen i gamla sterset uti Långsberg. (sters=eldhus). I Östra Långsberg står eldhuset ännu kvar fast ombyggt, som jag kunde konstatera för något år sedan. Det var enligt Emil Karlsson bebott ännu 1906 men har därefter använts blott för kokning.

Sista vistelse år 1929.
Äldsta belägg 1663.
2 stugor kvar 1970.
1 stuga kvar 1992.
4 byar hade del i Östra Långsberg.
Det fanns 3 stugor där, 18 delägare.

Källor:
Leksands fäbodar av Sigvard Montelius
Byar och fäbodar i Leksands kommun, Dalarnas museum