Fäbodar i Siljansnäs/Dalarna

av Roland Eriksson

Då Erik Persson i Hjulbäck 1761 önskade utnyttja sin arvedel i Fjällbergs fäbodar drog de andra delägarna frågan inför häradsrätten som denna gång inte behövde fälla något avgörande eftersom parterna gjorde upp i godo.
Erik Persson som inte ägde andra fäbodar och som av rätten tidigare hade förbjudits att vistas på hemlöten med kreatur under sommaren fick bli kvar vilket togs till protokollet.
Fjällberg hade hemfäbod i Lundbjörken.

Äldsta belägg 1668
5 stugor fanns
2 stugor kvar 1970
Sista fäbodvistelse 1903
5 byar använde Fjällberg
13 nominati (skattehemman)

Källor:
Leksands fäbodar av Sigvard Montelius.
Byar och fäbodar i Leksands kommun, Dalarnas museum