Fäbodar i Siljansnäs/Dalarna

av Roland Eriksson

Det var förbjudet att som delägare i sågen vid Långsjön sätta fäbodvägen till Jordberg under vatten.
Avskedade soldaten Mats Larsson upplyste vid tinget 1778 att han i sin ungdom i sju år gått vall åt Jordbergs fäbodlag. Det var ganska ovanligt med manliga valljon.
Vid en betestvist 1778 mellan Jordbergs och Långås fäbodar anfördes en inte oväsentlig omständighet att Jordberg flyttat en viloplats från Källmyran ned till Skäppsjön.
1778 fastställdes betesgränser mellan Jordberg och Långsåsens fäbodar.
Man övergav inte fäbodbruket bara för att man övergav långfäbodarna, man nyttjade istället bara hemfäbodarna, i boken står det att Jordberg brukade i stället Lundbjörken på ett annat ställe står det att efter 1870 är Oxmyra Jordbergs hemfäbod. Oxmyra tillkom under 1870-talet då en åbo i Almo odlade på myren. Det ersatte Lundbjörken som hemfäbod till Jordberg.
I bouppteckningar 1834-1836 finner man även ensamma ägare till stugor i Jordberg vilket var ovanligt då man oftast delade stugor med andra familjer.
Enligt Anders Särnfelt (född 1903) i Almo hade gården fäbodar i Jordberg även i Lundbjörken, detta fäbodställe hade förvärvats efter storskiftet troligen genom arv.
I Särnfelts tid buffrade man på våren direkt till Jordberg i början av juni och stannade där till slutet av augusti, då buffrade man hem stannade vid gården några dagar och fortsatte sedan till det nyanlagda fäbodstället vid Oxmyra där man förblev till början av november. Tidigare hade man buffrat till Lundbjörken i början av maj och stillat upp fjolårs fodret vartefter man fortsatte i mitten av juni till Jordberg för att på hösten åter vistas i Lundbjörken.
Enligt Alm Erik Ersson (född 1898) buffrade hans hemgård direkt hem från Jordberg, ibland via Lundbjörken, ibland for man efter tröskningen hemma tillbaka till Lundbjörken och blev där tills snön kom.

Äldsta belägg 1715 som är osäkert, säkert från 1731.
5 byar nyttjade Jordberg.
16 nominati (skattehemman), 9 stugor.
Sista vistelse år 1923.
6 stugor kvar 1970.

Källor:
Leksands fäbodar av Sigvard Montelius
Byar och fäbodar i Leksands kommun, Dalarnas museum