Fäbodar i Siljansnäs/Dalarna

av Roland Eriksson

Om Åskaken har Lasses Anders Andersson 1890 i Mjälgen meddelat:
Åskaken var gårdens långfäbodar. Man buffrade i början på juni till Kattbodarna, fortsatte strax före midsommar till Åskaken dit endast fäbodkullorna följde med.
Den övriga familjen stannade kvar i Kattbodarna.
Hemma i byn var det så gott som tomt i gårdarna.
I Åskaken hade gården gemensam stuga med Dovs från Ytteråkerö.
Vid olsmässan gick Lasses korna till Kattbodarna. Lasses var 1902 i Åskaken sista sommaren.
Vintern 1904 körde man sista hölasset därifrån.
Åbor utan hemfäbodar buffrade direkt hem från Åskaken.
Yttermo tillämpade ett något avvikande mönster, enligt Wilhelm Jacobs (1897) buffrade man ifrån byn till Nålberg redan i början på maj och "stillade inne" sedan följde samma vistelse i Åskaken som för Mjälgen varefter man återvände till Nålberg. I Yttermo företog en del hushåll även höstbuffring till Nålberg.
Längre tillbaka i tiden hade alla hushåll vistats i Nålberg under hösten. Ett konkret exempel hur slåtterorganisationen fungerade i slutet av förra och början av detta sekel: vid Kattbodarna stannade hela familjen kvar när fäbodkullorna gick till långfäbodarna i Åskaken. Det var så gott som tomt i alla gårdar hemma i byn.
Först slog man ängarna vid Kattbodarna for sedan hem och slog först ängarna hemmomkring i "martja" därefter ängarna i Grytnäs och Nålberg sedan lindorna vartefter man återvände till fäbodarna och slog lindorna där.

Äldsta belägg 1755.
Sista fädbodvistelse 1902.
3 fäbodstugor fanns.
1 finns kvar 1970.
8 byar använde Åskaken.
16 delägare.
Det fanns 30 hus vid Åskaken mest lador.
Det fanns inga åkrar vid fäboden.
Det fanns eventuellt ett eldhus i Åskaken.
Åskakens närfäbod var Nålberg.

1 stuga kvar 1989 när jag var där, inga rester efter andra stugor.

Källor:
Leksands fäbodar av Sigvard Montelius
Byar och fäbodar i Leksands kommun, Dalarnas museum